Polityka prywatności

Poniżej przedstawiamy informacje o tym jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 

Spis treści

I. KIM JESTEŚMY?

II. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

III. SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

IV. W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

V. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

VI. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

VII. KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

VIII. JAKIE MASZ PRAWA?

IX. CZYM JEST PRAWO DO SPRZECIWU?

 

I. KIM JESTEŚMY?

Nazywamy się Forum Media Polska sp. z o.o. i mamy siedzibę w Poznaniu przy ul. Polskiej 13, 60-595 Poznań (dalej jako: My lub Forum Media Polska). Jesteśmy polską częścią międzynarodowego holdingu wydawniczego FORUM MEDIA GROUP.

II. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Kontakt z nami dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych jest możliwy pod mailem bok@forum-media.pl lub listownie pod adresem Forum Media Polska sp. z o.o., ul Polska 13, 60-595 Poznań, z dopiskiem „Dane osobowe”.

Adres kontaktowy do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Forum Media Polska to: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl lub inspektor@coreconsulting.pl.

III. SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie. Podajesz nam swoje dane osobowe za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie. Dokładne informacje o zakresie przetwarzanych danych znajdziesz poniżej w części: „W jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe?”

IV. W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Będziemy przetwarzać Twoje dane w zakresie podanym przez Ciebie w formularzu.

Będziemy przetwarzali też informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego serwisu (jeżeli wyrazisz zgodę na pliki cookies*), numer IP, z którego komunikujesz się z naszym serwisem, informacje o urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu), dane pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, informacje o źródłach pozyskania Twoich danych, treść Twojej wiadomości, dodatkowe informacje o sobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji lub które mogłeś podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym przedstawicielem, udzielone przez Ciebie zgody.

* Czym są pliki cookies?
To niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies). Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w serwisie lub/i brak możliwości dokonania zakupu.

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

  • prezentacja treści - zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,
  • obsługa formularzy - zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),
  • statystyka - budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

V. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Będziemy przetwarzali Twoje dane podane w formularzu w celu udostępnienia materiałów oraz w celu komunikacji handlowej drogą elektroniczną. Twój adres poczty elektronicznej będziemy przetwarzać w granicach marketingu bezpośredniego swoich produktów lub usług z powołaniem się na art. 13 ust. 2 dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatnościw sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej).

Jeżeli podasz swój numer telefonu wykorzystamy go również do kontaktu telefonicznego. Będziemy kontaktować się z Tobą na podany numer telefonu w celu komunikowania oferty handlowej naszych produktów. W tym przypadku działamy na podstawie Twojej zgody.

Twoje dane przetwarzamy też w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu internetowego. Obejmuje to w szczególności zapewnienie Tobie możliwości bezproblemowego przeglądania naszej strony internetowej.

Dane dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.

VI. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Pamiętaj, że Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów dla których te dane są przetwarzane.

Dane pozyskane dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (za pośrednictwem plików cookies) będziemy przetwarzać przez cały okres kiedy jesteś naszym klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być naszym klientem.

Twój adres poczty elektronicznej będziemy przetwarzać w granicach marketingu bezpośredniego swoich produktów lub usług do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną. Twój numer telefonu (jeżeli go podałeś) będziemy przetwarzać do momentu wycofania Twojej zgody na komunikację tym kanałem.

VII. KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania celów przetwarzania, które opisaliśmy powyżej. Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.

Twoje dane osobowe możemy powierzyć naszym partnerom biznesowym:

  1. firmom świadczącym dla nas usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego, dzięki któremu możemy prowadzić nasz serwis, wysyłać komunikaty marketingowe drogą elektroniczną lub telefoniczną oraz stosowne ewidencje sprzedaży itd.;
  2. agencjom marketingowym, które pomagają nam zrozumieć, czym są zainteresowani nasi klienci, które pomagają nam tworzyć ciekawe oferty, promocje oraz pomagają nam w bieżącej komunikacji z naszymi klientami, w tym z Tobą.

Dla każdego z tych celów przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla jego osiągnięcia. Chcielibyśmy, abyś wiedział, że tam gdzie to możliwe stosujemy narzędzia anonimizacji lub pseudonimizacji, czyli takie działania, dzięki którym dla naszych partnerów i podwykonawców pozostajesz niemożliwy do zidentyfikowania, a gdzie my cały czas posiadamy Twoje dane.

VIII. JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywać (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.

Twoje prawa obejmują:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
  2. prawo do poprawiania danych
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  4. prawo do żądania usunięcia danych
  5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

Uprawnienia, o których mowa powyżej, możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail bok@forum-media.pl lub pisząc na adres: Forum Media Polska, ul. Polska 13, 60-595 Poznań, z dopiskiem „Dane osobowe”.

Jeżeli podałeś swój numer telefonu, ale zdecydujesz się odwołać swoją zgodę na komunikację tym kanałem napisz również na bok@forum-media.pl lub na adres: Forum Media Polska, ul. Polska 13, 60-595 Poznań, z dopiskiem „Dane osobowe”.

Na te dane możesz pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja z którą się spotkasz będzie budziła Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane zagadnienie.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

IX. CZYM JEST PRAWO DO SPRZECIWU?

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw, chyba że Twoje żądanie sprzeciwia się obowiązkowi, które nakładają na nas przepisy prawa.

Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail bok@forum-media.pl lub listownie na adres Forum Media Polska, ul. Polska 13, 60-595 Poznań, z dopiskiem „Dane osobowe”.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twojego adresu poczty elektronicznej w celach naszego marketingu bezpośredniego możesz zrealizować w prosty i wolny od opłat sposób, pisząc także na dane kontaktowe wskazane powyżej, tj. na adres e-mail bok@forum-media.pl lub listownie na adres Forum Media Polska, ul. Polska 13, 60-595 Poznań, z dopiskiem „Dane osobowe”.