Książka Obiektu Budowlanego

Aktualne wymagania i zasady prowadzenia obowiązkowej dokumentacji budynku

Zobacz spis treści

Książka Obiektu Budowlanego to ponad 900 stron przygotowanych z myślą o zarządcach nieruchomości

Książka Obiektu Budowlanego: Wzory dokumentów potrzebne do prawidłowego prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego, w tym m.in. Protokoły okresowych kontroli stanu technicznego obiektu, Protokoły branżowe, Wniosek o przeprowadzenie badania, ekspertyzy urządzenia technicznego oraz Adnotacje z zaleceń pokontrolnych

Książka Obiektu Budowlanego: Komplet opracowań dotyczących prowadzenia i dokumentowania napraw oraz remontów budynków poprzez planowanie robót, tworzenie ewidencji robót i konserwacji, przegląd obowiązków i praw uczestników procesu budowlanego.

Książka Obiektu Budowlanego: Podręczne narzędzie każdego zarządcy nieruchomości prezentujące krok po kroku  zasady oceny stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym zakres kontroli i zasady użytkowania, a także dyspozycje dla poszczególnych kontroli – ogrzewania i systemów klimatyzacji, elementów obiektu, instalacji gazu oraz wyposażenia instalacyjnego.

W bieżącym wydaniu

 • Zmiana właściciela obiektu budowlanego w aspekcie dyspozycji ustawy Prawo budowlane i aktów wykonawczych
 • Dyspozycje wynikające z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji w aspekcie prowadzenia książki obiektu budowlanego
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego i archiwizacja dokumentacji technicznej obiektu zgodnie z obecnie obowiązującym prawem
 • Bezpieczeństwo podczas wykonywania robót remontowych i modernizacji obiektu budowlanego
 • Projekt budowlany jako podstawa przeprowadzenia inwestycji budowlanej
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego
 • Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego budynków wielorodzinnych wybudowanych w technologii wielkopłytowej
Zobacz spis treści

3 powody, dla których warto wyposażyć się
w Książkę Obiektu Budowlanego

1

Praktyczne podejście do prowadzenia Książki

Przekazujemy wiedzę i narzędzia dostosowane do obecnie panujących realiów zarówno w zakresie technicznym, jak i otoczenia legislacyjnego, prezentując wszystko z perspektywy naszego czytelnika, czyli zarządcy nieruchomości.

2

Aktualność omawianych ustaw i rozporządzeń

Dbamy o to, aby wskazywać te nowelizacje, które generują nowe obowiązki dla zarządców nieruchomości nie tylko z zakresu Prawa budowlanego, ale również Prawa zamówień publicznych, Ochrony Środowiska, BHP, Prawa wodnego, Kodeksu Cywilnego oraz innych.

3

Podejście problemowe do zagadnień szczególnych

W serii szczegółowych materiałów analizujemy np. obiekty sportowe i rekreacyjne, wielkopłytowe, z elementami azbestowymi, roboty na wysokości, sankcje grożące za błędne i nieprawidłowe prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego.

Kto powinien wyposażyć się w Książkę Obiektu Budowlanego:

 • Zarządcy nieruchomości
 • Administratorzy Obiektów
 • Dyrektorzy techniczni
 • Inspektorzy Budowlani
 • Inwestorzy
 • Generalni wykonawcy
 • Osoby posiadające uprawnienia budowlane
 • Spółdzielnie mieszkaniowe
 • Wspólnoty mieszkaniowe

Tematy poruszane
w publikacji

 • Zasady prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego zgodnie z najnowszymi przepisami
 • Zmiana właściciela obiektu budowlanego w aspekcie dyspozycji ustawy Prawo budowlane i aktów wykonawczych
 • Ocena stanu technicznego obiektów budowlanych – zakres kontroli i zasady użytkowania
 • Dokumentowanie przeglądów i kontroli obiektów budowlanych – zakres oraz obowiązkowe terminy
 • Prowadzenie i dokumentowanie napraw i remontów budynków
 • Obowiązki inwestora wg najnowszego prawa budowlanego
 • Najczęstsze błędy w prowadzeniu Książki Obiektu Budowlanego
 • Instrukcja prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego
 • Gotowa dokumentacja do wykorzystania
Zobacz spis treści

4

aktualizacje w ciągu roku, dzięki którym będziesz na bieżąco ze stanem prawnym oraz powiększysz pole pewności działania w prowadzeniu Książki Obiektu Budowlanego

70

przykładów wzorcowych zapisów dotyczących przeglądów, remontów i napraw na tablicach Książki Obiektu Budowlanego

100%

profesjonalnej, merytorycznej wiedzy, która została zebrana dla Ciebie w jednej, unikatowej publikacji, abyś mógł mieć do niej stały dostęp pozwalający na ciągły rozwój i sukcesywne podnoszenie kompetencji – w dowolnie wybranym przez Ciebie momencie

900

stron przepełnionych wiedzą i doświadczeniem autorów – zarządców nieruchomości, inspektorów nadzoru budowlanego, prawników oraz kierowników budów, którzy krok po kroku przeprowadzą Cię poprzez nawet najbardziej niejednoznaczne sytuacje w zarządzaniu technicznym nieruchomościami.