Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem