Wniosek o udzielnie pozwolenia na wznowienie prac budowlanych

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem