Wniosek o udzielenie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem