Potwierdzenie odbioru wykonanego przyłącza - ogólny

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem