Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem