Uzyskaj dostęp

do treści poradnika, który wspomaga pracę zarządców i właścicieli nieruchomości w prowadzeniu obowiązkowej dokumentacji budynku.

Książka Obiektu Budowlanego

Zarządca nieruchomości zgodnie z art. 61 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane zobowiązany jest do prowadzenia bieżących, okresowych kontroli i należytego zabezpieczenia nieruchomości w czasie jej użytkowania. Wszelkie prowadzone na nieruchomości prace i kontrole po okresie zimowym muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w postaci poprawnych zapisów w KOB.

Aby pomóc Państwu poprawnie i terminowo wypełniać dokumentację techniczną i eksploatacyjną oraz dokonywać prawidłowych wpisów w poszczególne rozdziały KOB, proponujemy Państwu niezwykle pomocny poradnik.

 

Wśród poruszonych w poradniku zagadnień odnajdą Państwo m.in.:

 • jak poprowadzić ocenę stanu technicznego obiektów budowlanych – zakres kontroli i zasady użytkowania,
 • odpowiedzialność zarządcy nieruchomości za nieprawidłowe prowadzenie obowiązkowej dokumentacji budynku,
 • sankcje karne i grzywny z tytułu zaniedbań w uzupełnianiu KOB,
 • wiążące zasady poprawnego wypełniania i prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego,
 • najnowsze i najistotniejsze zagadnienia prawne i techniczne w zakresie obowiązku sporządzania świadectwa energetycznego budynku – od audytu po interpretację zapisów świadectwa,
 • wzorcowe opinie techniczne i dokumenty potwierdzające bezpieczeństwo obiektu,
 • wykaz terminów wykonania obowiązkowych przeglądów budynków wraz z przykładami protokołów,
 • przykładowe protokoły z przeglądów okresowych budynków i ich elementów,
 • nowe zasady wprowadzania wpisów do poszczególnych rozdziałów KOB na podstawie najnowszych regulacji prawnych.

 

W każdej aktualizacji poruszamy także bardzo szczegółowe zagadnienia, w tym m.in.: 

 • katalogi przeprowadzania prac, które należy wykonać w nieruchomości ze względu na obecną porę roku,
 • najczęściej pojawiające się błędy i uchybienia w ujęciu tabelarycznym, wykryte przez PINB podczas kontroli,
 • reklamacje prac wadliwych oraz egzekwowanie ich naprawy,
 • przeprowadzanie i dokumentowanie przeprowadzenia remontu budowlanego,
 • ewidencja pozwolenia – prace wymagające wyłącznie pozwolenia lub tylko zgłoszenia wraz z konsekwencjami błędnego zaszeregowania robót,
 • gotowe wzory do zgłoszenia prac budowlanych,
 • zasady budowy ogrodzeń od strony dróg – kiedy budowa ogrodzenia wymaga pozwolenia na budowę, wskazówki, jak przebrnąć przez wszystkie etapy procedury administracyjnej,
 • wzory zawiadomienia dla organów administracji państwowej: PIP, PSP, PPIP,
 • formularze SIWZ dla okresowej kontroli przewodów kominowych,
 • nowe druki oraz formularze zgodne z aktualnym stanem prawnym i sugestiami klientów.

 

W ostatnim czasie wzbogacaliśmy publikację m.in. o: 

 • pełen katalog prac, które należy wykonać w nieruchomości w okresie zimowym, a także niezbędnych sprawdzeń stanu technicznego i dokumentacyjnego nieruchomości wiosną;
 • najnowsze oraz najistotniejsze zagadnienia prawne i techniczne w zakresie obowiązku sporządzania świadectwa energetycznego budynku - od przeprowadzenia audytu po interpretację zapisów świadectwa i przeprowadzanie robót termomodernizacyjnych;
 • obligatoryjne jak i wynikające z najlepszych praktyk wskazówki dotyczące kontroli stanu technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z niezbędna dokumentacją;
 • nowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa pożarowego obiektów i budynków w trakcie zimy - wskazówki, w jaki sposób sprawdzić stan instalacji przeciwpożarowej, a także informacje na temat wymogów dla wszystkich rodzajów kotłów - od opalonych węglem po spalające brykiet i pellet;
 • ponad 30 przykładowych protokołów z przeglądów okresowych budynków i ich elementów, wzory protokołów branżowych m.in.: protokół z kontroli instalacji elektrycznej, piorunochronnej, sanitarnej, kanalizacyjnej, c. o.

 

Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.